106875158114690

Elektriķa pakalpojumi

  • Elektroinstalācijas izbūve
  • Elektroinstalācijas remonts
  • Elektroinstalācijas mērījumi
  • Elektrotīkla bojājumu novēršana
  • Apkures automatizācijas
  • Saules bateriju uzstādīšana
  • Objektu apsekošana