106875158114690

    MĒRJUMI                                              

Veicam elektriskos mērījumus:

  • Izolācijas pretestības pārbaude
  • Elektroiekārtu, zemējuma ierīces un zemējumvada nepārtrauktības pretestības mērījumi
  • Termogrāfiskie mērījumi ar termokameru
  • Cilpas “fāze – nulle” mērījumu veikšana

Elektriskie mērījumi jāveic reizi 10 gados un nododot ēku ekspluatācijā.

SIA ELECTRICAL sagatavos visu nepieciešamo dokumentāciju, lai nodotu ēku ekspluatācijā.

Veicam elektriskos mērījumus Tukumā Talsos, Jūrmalā, Jelgavā, Rīgā, kā arī citās pilsētās un novados.